Nedan kan Du läsa en sammanfattning av vår förre Ordförandes, Per Jessing, tid och Maritimt i Västs första 10 år.

190514 Brev (PDF)