Back to All Events

PRISMA - gör industrialismen digital


 

Välkommen till samverkansdag - Prisma Västra Götaland

3 oktober 2017 9.00 -16.00, Saab Bilmuseum, Trollhättan
I oktober ordnar vi den tredje årliga, gemensamma samverkansdagen. Under dagen vill vi i Prisma Västra Götaland samla er aktörer för att vi tillsammans ska kunna inspirera, engagera och utveckla våra verksamheter. Vi hoppas att dagen skall ge oss både många och bra förslag på vad vi tillsammans vill göra kring industrisamhällets kulturarv 2018/2019. 

Preliminärt program
9.00 – 12.00 Utmaningar, lösningar och stöd för att stärka ideellt engagemang kring industrisamhällets kulturarv. Goda exempel och inspiration kring hur vi förmedlar kulturarv idag och i morgon. 
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.00 Workshops , där vi i grupper arbetar tematisk med: Berättelser i prismavg.se, besöksmålsutveckling, gemensamma aktiviteter
15.00 – 16.00 Avslutning och återkoppling 

Vad är Prisma Västra Götaland? Sedan årsskiftet finns en ny och långsiktig samverkansmodell för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Den plattformen heter Prisma Västra Götaland och målet med den är bland annat att lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Men också att öka människors delaktighet samt stärka samverkan och besöksnäringen kopplad till kulturarvet. 
 

Prisma VG – för att fler ska upptäcka vårt kulturarv
Prisma Västra Götaland har även skapat en webbplattform - prismavg.se - för att synliggöra industrisamhällets kulturarv. Genom denna har vi fått en gemensam arena där vi kan berätta om våra platser, verksamheter och besöksmål. Prismavg.se kan därmed bokstavligen sätta våra verksamheter på kartan. Nu blir det möjligt att nå ut till betydligt fler människor, såväl nya medlemmar som besökare och turister. 

För information och anmälan: www.innovatum.se/aktiviteter/samverkansdag-prisma-vastragotaland-innovatum/ 
Parterna i Prisma Västra Götaland
Välkommen!

Earlier Event: June 1
Westkust - välkommen ombord
Later Event: August 11
Boken om Vestvind