Back to All Events

Boken om Vestvind

Westvind_cover-(1).jpg

Westvind var från början ett fiskefartyg, avsett att bedriva ett, många gånger stillsamt arbete utomskärs och i hårt väder. Hon tillhör familjen fiskebåtar i trä som en gång var mycket talrika på västkusten. Jämfört med större fiske och segelfartyg av trä har hon under de senaste 70 åren endast representerat ett ringa ekonomiskt värde. Jag vill därför i denna fallstudie analysera varför hon överhuvudtaget finns kvar. Finns det några speciella faktorer som gjort att just hon varit värd att driva vidare? Frågeställningen blir som följer: 
Vilka har ägt och brukat jakten? Vilka hemmahamnar har hon haft? Vilka har varit hennes arbetsuppgifter? Varför finns Westvind kvar efter 100år?

Välkommen till Båtdokgruppen!
Vi är ett förlag som specialiserat oss på böcker om båtar, kust och hav. Sedan 1980-talets början har Båtdokgruppen arbetat med kulturhistoriska undersökningar av de traditionellt byggda bruksbåtarna i Sverige.