Back to All Events

Årsmöte Maritimt i Väst

  • Feskar Brittas Kro Kvarnpiren Västra Götalands län, 417 64 Sweden (map)

Agenda

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av protokollförare och rösträknare

4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6.Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

7 Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret

8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9 Fastställande av medlemsavgifter

10 Fastställande av arvorden till styrelsen

11 Val av ordförande i föreningen

12 Val av övriga styrelseledamöter

13 Val av revisor samt revisorssuppleant

14 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

15 Övriga frågor

16 Föreningsstämmans avslutande

Efter mötet diskussion om Kulturhamn Eriksberg och Nordisk Skutträff 2019 samt berättelse om Harald Hårfagres seglats till NYC

Earlier Event: April 12
Dalslands kanal 150 år
Later Event: June 27
Nordisk Skutträff