Handlingsplan för Maritimt i Väst 

Uppgift:

1  Fortsätta arbetet med att inventera maritima föreningar/aktörer inom VGR.
Kontakta nya föreningar/aktörer och informera om MIV:s verksamhet samt erbjuda dem medlemskapi MIV.
Vänern
Götalands inland och Vättern
Norra Bohuslän
Södra Bohuslän


2  Arrangera möten för att skapa samarbete och kunskapsöverföring mellan de olika maritima verksamheterna.
I detta ingår också att utveckla den interna och externa kommunikationen.


3  MIV:s hemsida, marknadsföra maritima aktiviteter och nyheter.
Utveckla MIV:s hemsida enligtmedlemmarnasbehov.


4  Arrangera gemensamma montrar på olika mässor/utställningar.


5  Utveckla samarbetet mellan de maritima verksamheterna och besöksnäringen. Genom detta samarbete marknadsföra och utveckla det maritima kulturella utbudet till allmänhet och turism.
Fortsätta samarbetet med Turistrådet och erbjuda föreningar/aktörer utbildning i Basetool så att de kan länka sin hemsida till Turistrådets hemsida.


6  I samarbete med unga skutseglare (USSO) och även andra föreningar arrangera workshops med målsättning att få barn och ungdomar intresserade för de maritima verksamheterna.


7  Tillsammans med kulturhamnsgruppen fortsätta arbetet med tillkomsten av Göteborgs Kulturhamn och låta det arbetet stå modell för andra hamnar i regionen.


8  Fortsätta arbetet med att kontakta kommuner och andra hamnar för att försöka reducera Hamnkostnader och förbättra servicen för traditionsfartyg.  Utveckla samarbetet mellan båtägare och hamnar för attskapa ”traditional value” hos hamnarna. Detta inkluderar ”best practices”.


9  Skapa samarbete/utbyta erfarenheter inom Europa med t ex European Maritime Heritage och liknande organisationer som MiV, kanske speciellt i Norden.


10  Underlätta för våra medlemmar att söka medel för de maritima verksamheterna – en guide till stipendiefonder.


11  Erbjuda administrativ och ekonomisk rådgivning till verksamheterna. Erbjuda kurser i t ex Barcelona Charter. Medverka till kulturarvskurser på Göteborgs Universitet.


12  Stödja medlemmarnas behov av marknadsföring och projekt för unga och integration.


13  Värna om det imaginära kulturarvet.

14  Medverka och stödja VGR i olika projekt t ex inom EU eller i regionen


15  Lämna information till VGR databas Kreator


16  Skapa en webbaserad tjänst i samarbete runt Nordsjön för att utveckla utbyte av behöriga besättningar. Skaffa en pool av behöriga befäl i Sverige och medverka till utbyte mellan våra medlemmar.


17  Erbjuda några av våra medlemmar att komma med i coastlight.net


18  Medverka till att våra medlemmar kan delta i olika kulturbåtsfestivaler och hamnfester

2015-02-26/PJ