Kontaktpersoner

Du är välkommen att kontakta oss på info@maritimtivast.se eller att kontakta en enskild styrelseledamot.

Alternativt använd gärna detta formulär:

Post

c/o Brax Shipping
Klippan 3
414 51 Göteborg