Fisket - Vänermuseet

fiskare-1024x392.jpg

Vandringsutställning – ”Fisket och Fiskaren i Vänern”

I vandringsutställningen ”Fisket och Fiskaren i Vänern”, och skriften med samma namn, vill vi ge en bild av hur fisket och fiskarens liv har förändrats sedan början av 1900-talet, här i de södra delarna av Vänern, med tonvikt på fiskelägena Spiken, Mövik vid Kinneviken, Åskär på Torsö och Forshem vid Kinnekulle.
Vänermuseet