Ordförande har ordet

Skuta.jpg

Till medlemmarna i Maritimt i Väst.

Snart kommer våren. Nu slipas, lackas och planeras det. Allt detta arbete är ett
viktigt inslag i bevarandet av det maritima kulturarvet. Vi ser alla fram emot en
härlig säsong där vi kan synliggöra det maritima kulturarvet.
Maritimt i Väst har haft sitt årsmöte och kan hälsa Mats Plahn och Hanna
Holländer varmt välkomna ombord i styrelsen.
I tre år har vi jobbat och slitit med Maritima Äventyr – en ungdomssatsning.
Nära 1500 ungdomar har trampat däck, klättrat i riggar och seglat jollar tack
vare ett generöst stöd från Västra Götalandsregionen. Vi skall också berömma
insatserna från er på alla platser från Sjötorp, Lidköping, Göteborg, Öckerö,
Bovik, Orust, Lysekil och Uddevalla.
Totalt har vi fördelat 1,5 miljoner till er som medverkat och införskaffat en hel
del flytvästar. Visst har ni haft kostnader, men det borde ha blivit ett välkommet
bidrag till er verksamhet.
2018 fick vi inget nytt bidrag från regionen. Detta får inte medföra att
Maritima Äventyr upphör. De kontakter ni har fått med olika sammanslutningar
måste ni nyttja. Nu måste ni se till att segla vidare.
Maritimt i Väst har en blygsam summa kvar som vi kan stötta verksamheten med.
I sommar kommer Vänern 2018 att stå i fokus. En eskader lämnar Göteborg i
slutet av juli mot Vänern för att där möta Vänerns Maritima kulturarv som Mina,
Oskar II och många fler. Vi skall fira Åmål 375 år och Dalslands Kanal 150 år.
Läs mer om detta på vår hemsida www.maritimtivast.se
Vår tanke är att under de olika etapperna kombinera med Maritima Äventyr alltså
att få med ungdomar som kan segla eller åka ångbåt eller bogserbåt.
Vi räknar med att få stöd från Västra Götalandsregionen till Vänern 2018.
Projektet sker i samverkan med Västkustskutorna, NAV, Innovatum olika hamnar
och kommuner och vi räknar med minst 10.000 besökanden i de olika hamnarna.
Har ni förslag på andra aktiviteter där vi kan samverka så får ni gärna höra av
er!

Fair winds
Per Jessing ordf.
Maritimt i Väst, Mässans Gata 10 (Box 5243),
404 24 Göteborg
Per Jessing mobil 0705 100038