Styrelsens ordförande Per Jessing
Styrelsen Karolina Malmek SXK, Seglarskolan
Styrelsen Tommy Andersson, Isolda
Styrelsen Thomas Gunnarsson, Ungdomsförbundet Sveriges Flotta, Westvind
Styrelsen Conny Nylén, Mot Bättre Vetande, Astrid Finne
Styrelsen Per Kärnman, Maritiman
Styrelsen Ingvar Kronhamn, Sällskapet Ångbåten, Bohuslän
Styrelsen Karin Rosenberg, Föreningen Västkustskutorna
Styrelsen Clara Magnusson
 

Revisor Stefan Björnhage