Styrelsen 2018

Ordf Per Jessing (omval) ett år

Till ledamöter på två år valdes
Hanna Holländer (nyval)
Karin Rosenberg (omval)
Karolina Malmek (omval)
Thomas Gunnarsson vice ordförande (omval)
Tommy Andersson (omval)

Följande ledamöter hade ett år kvar:
Conny Nylén
Per Kärnman
Ingvar Kronhamn