Styrelsen 2019

Ordförande Tommy Andersson
Vice Ordförande Karin Rosenberg
Kassör Thomas Gunnarsson
Sekreterare Hanna Holländer

Ledamöter
Ingvar Kronhamn
Per Kärnman
Karolina Malmek